ProdukteHier eine Auflistung unserer Produkte:

PA6 Polyamid 6
PA66 Polyamid 66
POM Polyacetal
PBTP Polybutyleterephthalat
PPS Polypenylensulfid
ABS Acrylnitril-Butadien-Styrol
ASA Acrylnitril-Styrol-Acrylester
PMMA Polymethylmethacrylat
PC Polycarbonat
PSU Polysulfon
PEI Polyetherimid
PESU Polyethersulfon
PC/ABS Polycarbonat/ Acrylnitril-Butadien-Styrol
PS Polystyrol
PE Polyethylen
PP Polypropylen
PPO Polyphenylenoxid
PA 12 Polyamid 12
PPS Polyphenylen Sulfid
PEEK Polyetheretherketon